Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.

LÖRDAG 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december 2021

Hörnefors Statoil 14.45
Umeå intill MM 15.30
Vännäs IP 16.30
Vindeln jvstn 18.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Ångermanland".

SÖNDAG 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december 2021

Hällnäs P badplatsen 7.00
Strycksele skolan 7.30
Åmsele Q-star 8.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Lappland".