Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar

SÖNDAG 28 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 6 maj och 20 maj 2018 

 Umeå intill MM Förrådsvägen 17.30

 

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken Ångermanland

MÅNDAG 29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 7 maj och 21 maj 2018

Vindeln jvstn 07.30 - 08.00
Hällnäs P badplatsen 09.15
Strycksele skolan 09.45
Åmsele miljöstn tennisplan 10.15
Rusksele mittemot affären 11.30
Lycksele Dollar Store 12.30
   
Kattisavan bygdegård 14.00
Blåvikssjön rastplats 14.30
Åskilje affären 15.00
Gunnarn intill Konsum 15.30
Storuman IP 17.30