Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.

LÖRDAG 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december 2020

Hörnefors Statoil 14.45
Umeå intill MM 15.30
Vännäs IP 16.30
Vindeln jvstn 18.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Ångermanland".

SÖNDAG 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december 2020

Hällnäs P badplatsen 7.00
Strycksele skolan 7.30
Åmsele Q-star 8.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Lappland".