Lappland

SÖNDAG 3 februari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 19 maj 2019 

Vindeln jvstn 07.30-08.00
Hällnäs P badplatsen 08.45
Strycksele skolan 09.15
Åmsele miljöstn tennisplan 09.45
Rusksele mittemot affären 11.00
Lycksele Dollar Store 12.00
Kattisavan bygdegård 13.30
Blåvikssjön rastplats 14.00
Åskilje affären 14.30
Gunnarn intill Konsum 15.00
Barsele Folkets hus 15.30
Stensele 16.00
Storuman IP 16.30
Vilhelmina Sagahallen 18.30
Meselefors rastplats 19.15
Dorotea torget 20.00