Lappland

Med reservation för eventuella ändringar.

SÖNDAG 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december 2021

Hällnäs P badplatsen 7.00
Strycksele skolan 7.30
Åmsele Q-star 8.00
Rusksele mittemot affären 9.15
Lycksele Dollar Store 10.15
Kattisavan bygdegård 11.30
Blåvikssjön rastplats 12.00
Åskilje affären 12.30
Gunnarn intill Konsum 13.00
Barsele Folkets hus 13.30
Stensele 14.00
Storuman IP 14.30
Vilhelmina Sagahallen 16.30
Meselefors rastplats 17.15
Dorotea torget 18.00
Hoting bakom posten 18.30
Backe bakom f.d OK/Q8 19.30