Lappland

Med reservation för eventuella ändringar.

TISDAG 27 september och 25 oktober 2022

Hällnäs P badplatsen 7.00
Åmsele Q-star 7.45
Rusksele mittemot affären 8.30
Lycksele bakom Dollar Store 9.30
Kattisavan bygdegård 10.30
Blåviksjön rastplats 11.00
Åskilje affären 11.30
Gunnarn intill Konsum 12.00
Barsele Folkets hus 12.30
Stensele 13.00
Storuman IP 13.30
Vilhelmina Sagahallen 15.30
Meselefors rastplats 16.15
Dorotea torget 17.00
Hoting bakom posten 17.45
Backe bakom f.d OK/Q8 18.45