Blekinge

Med reservation för eventuella ändringar 

TISDAG 21 januari, 17 mars och 7 april 2020

Holmsjö k:a 13.00
Rödeby Rödebybacken 13.30
Karlskrona P mittemot Netto (Vid skolan) 14.00
Jämjö miljöstn fritidsgård Jändelskolan 15.15

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".