Blekinge

Med reservation för eventuella ändringar.

 

MÅNDAG 17 oktober, 7 november och 5 december 2022

Karlshamn Bellevueparken 15.30

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".

 

TISDAG 18 oktober, 8 november och 6 december 2022

Holmsjö Sillhövda k:a 12.30
Rödeby Rödebybacken 13.00
Karlskrona vid Netto P skolan 13.30
Jämjö miljöstn fritidsgård 15.00

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Småland".