Närke

Med reservation för eventuella ändringar.

FREDAG 5 februari, 5 mars, 9 april och 30 april 2021

Askersund stor P bakom Shell 7.00
Hallsberg Sydnärkehallen 7.45
Kumla Shell 8.15
Örebro Trängens Idrottsplats 9.00-9.15

För övriga stopp denna dag vänligen se fliken "Västmanland".