Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.


För sortiment och priser se fliken till vänster.

MÅNDAG 22 april och 6 maj 2024

Husum torget

13.00

Nordmaling OK/Q8 aut.stn

13.45

Hörnefors INGO

14.30

Umeå intill MM

15.30

Vännäs miljöstn vid ishall

16.30

Vindeln jvstn

18.00