Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.

MÅNDAG 25 september och 23 oktober 2023

Husum torget

13.00

Nordmaling OK/Q8 aut.stn

13.45

Hörnefors INGO

14.30

Umeå intill MM

15.30

Vännäs miljöstn vid ishall

16.30

Vindeln jvstn

18.00